Kultur

Bildrättigheterna tillhör fotograf Sune Herbertsson ©

NORRBOKÖREN
Norrbokören är en blandad kör som bildades i februari 2006 av Marita Sandberg. Kören övar varannan onsdag (ojämn vecka) i Norrbo skolas matsal kl 19.00 – 21.00. Läs mer…

NORRBO SPELMANSLAG
Norrbo spelmanslag bildades 17 nov 2004. Spelmanslaget består av ca 15 medlemmar och spelar fiol, nyckelharpa, dragspel, gitarr samt kontrabas. Läs mer…

GAMMELSTRÄNGS KAMMARKÖR
Vi är en grupp på 10 kvinnor som träffas varje vecka för att sjunga tillsammans. Läs mer…