Dellenportalen

Dellenportalen har samlat ihop historia och bilder från skolan i Hålsjö. På Dellenportalens hemsida finns ett arkiv på skolkort som sträcker sig från 1800-tal fram till år 2010 då Norrbo skola lades ner. De flesta som finns med på korten är identifierad med namn.

Du kan läsa mer här: http://dellenportalen.se/skolor/halsjo/

Dellenportalen finns även på Facebook.