Norrbo – bygden som uppstod ur ett kaos!

För ungefär 60 – 90 miljoner år sedan drabbades bygden av en enorm naturkatastrof, som än idag sätter sin prägel på hela Dellenbygden. En 1,3 km stor meteorit, slog ner och bildade en enorm krater, i vars botten Dellensjöarna bildades. Den senaste istidens omilda behandling gav Dellenbygden, med Norrdellen, Sördellen och Norrbonäset i centrum, sin slutliga karaktär. De blånande bergen i kraterns ytterkant som omsluter hela nejden i ett halvcirkelformat famntag ger bygden sin beryktat storslagna natur.
Hur ofta hör vi inte människor, som någon gång besökt våra trakter, utbrista med eftertryck ”Oh! Där är sååå vackert”? Detta vittnar om att ett besök i Norrbo ger dig ett minne för livet, eller också blir du så förälskad i bygden att du vill flytta hit.

Geotermisk Energi

Det meteoritnedslag som en gång skapade ”dellenkratern”, eller ”dellenstrukturen” som är den mer vetenskapliga benämningen, har gett Dellenbygden en spännande geologi. Om experterna på djupgeologi har rätt, kan vi norrbobor faktiskt ha en enorm och outsinlig geotermisk energikälla under våra fötter.
Mätningar som gjorts, tyder på att berggrunden kan vara krossad, så djupt som till 5 eller 7 km. Därför vill geologiska forskare skapa ett forskningscenter i Dellenbygden för att ta reda på hur stora förutsättningarna är, och utveckla metoder, för utvinning av geotermisk energi, ur den förhoppningsvis fortfarande vattenfyllda krosszonen. Skulle forskningen visa att teorierna stämmer, är det inte omöjligt att städerna i södra norrland, hela Stockholm och städerna på väg dit, i en framtid, skulle kunna värmas av geotermisk energi från dellenstrukturen.

För mer information om geotermisk energi besök gärna Dellenovas hemsida: geologi.se