Med naturen in på knutarna

Norrbonäset, området mellan norra och södra Dellen. Jordbruksbygd, skogar, vikar och stränder.
Naturen här kanske bäst symboliseras av storspovens drill om våren och försommaren. Tranans rop och en mängd andra läten nerifrån Hålsjövikens vassar. Bäst utsikt har du givetvis från fågeltornet och kanske får du se fiskgjusen jaga.

Vid Norrboån, sundet mellan Dellarna är vattnet öppet året runt. En naturlig plats för sjöfågel. Från bron ser du fiskar simma i den svaga strömmen. Sjöarna har fina bestånd av aborre, gädda, sik, öring, id mm. Lakfisket på vintern i Hålsjöviken är i det närmaste rikskänt.

Mellan byarna dominerar åkrar och hagmarker men skogen är alltid nära. I kantzonerna trivs viltet med närhet till både föda och skydd. Vintertid när isen ligger går lodjurets löpa då och då mellan gårdarna. Sommartid hoar ringduva. Brun och blå kärrhök jagar liksom jordugglan över öppna marker.

Utsikt, berghällar och vresiga tallar hittar du på Hallaklitt och Rövarklitt liksom på Josefsberget, med kanske bästa utsikten över byn och sjöarna. Här uppe passerar Norrboleden, 13 km. Ett mycket bra sätt att upp leva Norrbos natur.
Med cykel hittar du trevliga rundor på mindre byvägar med blommande vägkanter, vit- och blåsippebackar. Glöm inte kikaren!

Norra Dellens södra strand är bitvis rik på dellenit, vår egen bergart. Även på Hålsjöholmen finns dellenit som berg i dagen och är därför naturreservat.
Delleniten bildades av den meteorit som slog ner för 60 till 90 miljoner år sedan.

För den botaniskt intresserade finns en del att leta efter. Från Arnold Larsson i Delsbo kommer följande tips. ”Finast är nog förekomsten av sanddraba vid Norrbo kyrka. Liten vårblommande art med små gula blommor. Är rödlistad i Sverige som hänsynskrävande. Finns dels efter kyrkogårdsmuren mot vägen, utanför gamla prästgården och även på åkrarna ner mot Dellen. Antalet kan variera mycket mellan olika år, på åkrarna beroende på aktuell skötsel. En annan lite ovanligare art finns efter vägen nedom skolan i Hålsjö nämligen nässelsnärja. I och vid Hålsjöviken finns också en del intressanta växter och inte bara fåglar. Till exempel nickskära, brunskära, blomvass, dyblad, vattenpest, andmat, stor andmat, stubbtåg, myskgräs, plattstarr mm.

Upplev även Norrsidan, dvs storskogen norr om norra Dellen, i folkmun kallad ”Nôrsia”. Ett kuperat område med främst barrskog, mindre myrsystem, bäckar, tjärnar och mindre sjöar. Här trivs vilt som älg, rådjur, björn, lo, hare, mård, bäver, skogsfågel, ugglor och mycket annat. Funnervallstjärnens utlop, där har bävern slagit ner sina bopålar, är värt ett besök.
Ett fint fågelvatten är Gäddsjön ovanför Fjällgata. Här trivs svarthakedopping, vigg, sångsvan och vadare som grönbena och skogssnäppa. Tranan häckar också i närheten men hon har säkert redan dragit sig undan om du inte varit tillräckligt försiktig. Ett mindre skogsområde och en spännande ravin, Gropendal, just norr om Gäddsjön är också värt ett besök. Rikt på lavar och ett fint bestånd av tolta, en högört man vanligen hittar i fjällskogen.
Gulåsen, ovanför Fönebo, är en magnifik utsiktsplats efter en lätt vandring. Bra utbyte av skogen på ”Nôrsia” får den som snör på sig kängorna och går Kolarstigen 27 km mellan Hallbo och Sörgimma, eller i omvänd sträckning. Leden passerar också några fina vallar med en intressant flora och kulturhistoria.
Går du på rätt tid av sommaren eller mot höstkanten kan det mycket väl hända att du kommer hem sent, med hinkar och korgar fyllda med blåbär, lingon, hjortron och kantareller.