Kolarstigen

Kolarstigen är en 27 km vandringsled som sträcker sig från Sörgimma i väst till Hallbo i öst. Leden passerar ett flertal gamla kolmilor och husgrunder där verksamhet var i full gång under 1700- och 1800-talet. Kolet fraktades till bl.a Movikens Masugn för eldning till framställning av malm. Leden passerar 7 fäbodvallar. Brännåsens fäbodar, som ligger i Delsbo socken, är äldst och störst med ca 15 fäbodar. Vid Bastvallen och Tjärnvallen hittar du rast- och övernattningsstugor. Under sommartid är Dyrvallen en levande fäbod, med både häst, kor och får. Njut av de öppna ängarna mitt inne i storskogen. Vid Funnervallen och Undervallen finns inte mycket kvar av de gamla byggnaderna, däremot kan man njuta av blommande brandliljor och krolliljor under juli månad vid Undervallen. Norra Hallbovallens byggnader, både gamla och nya, utnyttjas flitigt av deras ägare. Du kan välja om du vill börja gå vid Hallboviken eller från Sörgimma. Denna broschyrs ledbeskrivning är alternativet från Hallboviken till Sörgimma. Orange markering visar vägen. Blå markering anger bilederna.

Ledbeskrivning från Hallboviken till Sörgimma
Den första delen av vandringen går i kraftigt motlut, som planar ut och går i skrå fram till Finnbergsbäcken. Här börjar en ny stigning uppför Slammerbergets sluttning och efter ca 500 m når du toppen av berget. Nu slingrar sig leden ner till en skogsbilväg och fortsätter upp på en ås och sedan ner mot Undervallen. Här finns ett vindskytt som väl lämpar sig för en längre rast. Tillgång till vatten finns vid en källa där leden kommer in på vallen. Det bär nu på nytt uppåt tills du når en skogsbilväg, som för dig till Funnervallen. Vi fortsätter efter vägen ca 50 meter för att sedan vika av upp mellan bergen och går förbi en vacker mur för att komma ner på en vändplan strax ovanför Tjärnvallen.

På Tjärnvallen finns en rast- och övernattningsstuga, som alltid är öppen. Vårda den väl och glöm inte att skriva i gästboken! Vandringen blir nu lättare då det bär utför, först över en nybruten skogsbilväg och sedan ner mot en skogsbilväg vid Sandmyran. Denna går ner till Björsbovallen vid Norra Dellens strand. Du fortsätter dock längs vägen i motsatt riktning drygt 100 meter, för att där vika av på en anslutande skogsbilväg. Efter att ha följt denna väg en knapp kilometer, viker du av på en stig upp mot Dyrvallen. Det är ett ganska tungt motlut, men det betalar sig då Du väl når fram till Dyrvallen, som ligger 250 m ö h. Här finner du tio genuina fäbodbyggnader i gott skick. Även här hittar du en källa, men någon öppen raststuga finns inte. Till Dyrvallen når även anslutningsstigar från badplatsen Ora vid Norra Dellen, Brunkänge, Björsbo och Formåsvägen.

Du fortsätter mot Bastvallen över Löpåsens fina tallmarker, passerar Orabäcken och uppför en höjdsträckning och du är framme vid Bastvallen. Av den ursprungliga vallbebyggelsen finns inget kvar, men istället har här uppförts en rast- och övernattningsstuga. Källa finns vid myrkanten. Nu vidtar en ganska behaglig vandring där du passerar två skogsbilvägar innan du når kanten av Torpsjön. Här hittar du tydliga spår efter bävrarna. Fortsätt över ytterligare en skogsbilväg och promenera in på Brännåsens fäbodar. Brännåsens fäbodar är en av de äldsta vallarna i Delsbo socken, omtalad redan på medeltiden. Här finns ca 15 fäbodar, varav fyra med bevarad ålderdomlig karaktär. Platsen är väl lämpad för en längre rast. Vandringens avslutande del mot Sörgimma är lättvandra längs stigar och mindre körvägar. Vid målets slut finns stortallen, som är så grov att inte ens tre personer når runt den.

Vi önskar Er en trevlig tur!