Kyrkstigen

Kyrkstigen från Hålsjö i Norrbo till kyrkan i Norrbobyn är ca 8 km. Den användes flitigt förut när byborna i östra delen av Norrbo gick till kyrkan varje söndag. 1975 rustades den upp av Friluftsfrämjandet i Norrbo. Under 2003/04 har röjning, märkning (orange) och skyltning gjorts i Norrbo Hembygdsförenings regi, med stöd av Skogstyrelsen.

Ledbeskrivning från Hålsjö till Norrbobyn
Leden börjar ovanför Norrbo Skola efter Norrboleden. Där Norrboleden svänger av till höger fortsätter Kyrkstigen rakt fram genom norra Hålsjö längs byvägarna. Här tar du första korsning vänster, nästa rakt fram och den tredje till höger och du når då fram till Hagans. Här övergår leden till stig genom skog och åkermark. Efter ca 1 km når du fram till Högsvedsvägen som du korsar för att efter ytterligare 1,5 km komma fram till Lingonvägen. Du befinner dig nu mitt emellan Norra och Södra Dellensjöarna och här är det mycket svag kupering. Fortsätt förbi Lingonvägen och du passerar både Rostavägen och Syltavägen. Du har nu kommit fram till norra delen av Norrbobyn och når inom kort Skrottvägen. Där tar du av till vänster och följer vägen mot Korssand och är snart framme vid kyrkan. Här anordnas gudstjänster, bröllop, dop, men också många musikkonserter, med bl.a. många allsidiga Norrbomusiker. Passa på att ta del av den kulturhistoria och sägnen som finns i området. Bakom kyrkstallarna finns gravfält från järnåldern. Vid församlingsgården hittar du Per Sto och Per Stabbe. Följer du vägen över Norrboån och ytterligare 500 meter hittar du på höger sida av vägen Norrbo Skans. En minnessten från 1484. Informationstavlor finns i anslutning.

Tips…
Ta cykeln på bilen och lämna den vid Norrbo Kyrka. Åk sedan till skolan och parkera. Efter en trevlig vandring finns nu möjlighet att hoppa på cykeln och ta del av utsikten som ges över Södra Dellens strand, längs hela vägen tillbaka till skolan. Här kan du också stanna och ta ett dopp vid vägkanten.