Kultur & Fritid

Bildrättigheterna tillhör fotograf Sune Herbertsson ©

NORRBOKÖREN
Norrbokören är en blandad kör som bildades i februari 2006 av Marita Sandberg. Kören övar varannan onsdag (ojämn vecka) i Norrbo skolas matsal kl 19.00 – 21.00. Läs mer…

NORRBO SPELMANSLAG
Norrbo spelmanslag bildades 17 nov 2004. Spelmanslaget består av ca 15 medlemmar och spelar fiol, nyckelharpa, dragspel, gitarr samt kontrabas. Läs mer…

GAMMELSTRÄNGS KAMMARKÖR
Vi är en grupp på 10 kvinnor som träffas varje vecka för att sjunga tillsammans. Läs mer…

EVENEMANG
I Norrbo arrangeras Norrbostämman andra helgen i juli och Spelmansstämma varje ons juni-aug på Norrbo hembygdsgård, trivselkvällar på Folkets hus några gånger per år, vandring på Kolarstigen under försommaren, vandring på Norrboleden under september och träning för barn och vuxna nästan året om. För aktuell info hänvisar vi till Norrbonytt som delas ut i byns postlådor ca 4-6 ggr per år och/eller till respektive förenings hemsida:
Norrbo hembygdsförening
Norrbo Idrottsförening