Norrbo spelmanslag

Norrbo spelmanslag bildades 17 nov 2004.
Spelmanslaget består av ca 15 medlemmar och spelar fiol, nyckelharpa, dragspel, gitarr samt kontrabas.

Spelmanslaget övar varannan onsdag (jämn vecka) kl 19.00 – 20.30 i Norrbo skolas matsal.

Det är fiolpedagog Marita Sandberg som är spelmanslaget ledare.

Laget spelar en folkmusikrepertoar som särskilt värnar om de spelmän och låtar som funnits i bygderna omkring.

Spelmanslaget har framträtt vid ett flertal evenemang och spelmansstämmor.
Det har även gjort ett utbyte med Ålands spelmansgille där ålänningarna först besökte Norrbo och Norrbostämman och där Norrbo spelmanslag sedan åkte över och hälsade på ålänningarna på deras höstspelmansstämma.

Alla intresserade är välkomna att spela i spelmanslaget.

Kontaktperson:
Marita Sandberg
Tel: 0650-33077
Mob: 070-6964450
marita@norrbo.nu