Dellens Förskola

– hos oss börjar allt!

På vår kommunala förskola börjar många unga Norrbo-bor sin vandring på livets spännande stigar. Därför tycker vi att det är viktigt att barnen får möta lyhörd personal, som ser deras styrkor och är ett stöd i utmaningarna och inte bromsar.

Vi vill ge barnen en inspirerande och tillåtande miljö, och utveckla deras kreativa tankar. Det är viktigt att ha med sig den förmågan i livet, särskilt i glesbygden. Det är inte målet som är det viktiga, utan resan dit!

Vi vill också ta till vara på det omgivningen bjuder, och är i skogen minst en gång i veckan. Vi följer årstidernas skiftningar i skogen, vid sjön och på böndernas åkrar.

Vi följer läroplanen för förskolan, och har en egen arbetsplan utarbetad efter vårat sätt att tänka. Reggio Emilia filosofin är en av våra största inspirationskällor, den är inte en ”färdig mall, utan formas efter barnen och omvärlden.
Vi är också ute väldigt mycket (ca. 3-4 tim/dag), utomhus finns massor av upplevelser och vi har en hel del att erbjuda barnens sinnen i den fria leken.