Föreningar

NORRBO IF
Häst-, gympa, skid och stigfinnarsektion med varierande aktiviteter.
För mer info ring 0650-33066 eller läs mer på Norrbo IFs hemsida

NORRBO HEMBYGDSFÖRENING
Norrbo hembygdsförening bildades redan 1949. Vår målsättning har sedan dess varit – och är än i dag – att (saxat ur stadgarna) ”slå vakt om minnen och kultur från gången tid samt att hos det unga släktet väcka kärlek till hembygden och söka sprida en allsidig kunskap om denna. Vidare vill föreningen främja god byggnadskultur och söka uppmuntra bevarandet av gamla byggnader och inventarier, som ännu finns kvar i socknen.”

Våra två mest kända evenemang är Norrbostämman, som gick av stapeln första gången 1972, och sommaronsdagarnas kvällsstämmor, som utan uppehåll har pågått sedan 1979. Vår hembygdsgård är omtalat naturskönt belägen vid norra Dellens strand. Vi hyr ut gården för privata fester som bröllop, släktträffar, utflykter m.m. Vi anordnar firande av nationaldag och midsommar, samt håller en del andra samlingar.

På detta sätt vill vi bygga stolthet över vår hembygd och vi vill också att gården ska vara en naturlig och levande samlingsplats för bybor och för tillresande människor. Därför välkomnar vi alla som vill bidra till vår verksamhet att lösa medlemskap i föreningen (100 kr per person på bankgiro 5115-6552) och/eller engagera sig ideellt i de arbetsgrupper vi har (utemiljö, innemiljö, byggnader, musik, tombola, uthyrning, camping). I styrelsen 2016 ingår Bodil Nylander (ordf., 070-677 10 12), Arne Holmberg (sekr.), Börje Lönnberg (kassör), Christina Ingve, Dick Forsberg, Lena Bergils, Agneta Thorsell, Sven Lusth och Jukka Kuivaniemi.

För mer information om aktiviteter på hembygdsgården se hemsidan. Facebook: ”Norrbostämman & Norrbodagarna”.

NORRBO FOLKETS HUS FÖRENING
Aktiviteternas hus i Bästdal – här anordnas auktioner, mässor, underhållning och möten av olika slag. Här ryms ca 200 pers. Vill du hyra? 070-225 30 48

NORRBO BYALAG
Byalagets uppdrag är att vara en resurs i bygemensamma frågor. Norrbovägen (väg 745) är ett exempel där ett öppet möte (s k byalagsmöte) valde en arbetsgrupp som jobbat hårt med frågan och regelbundet rapporterat till byalaget, bl a på stormöten. Byalaget kan förena alla föreningar och andra sammanslutningar i vår socken för gemensamma saker. Byalaget kan exempelvis se till att samtliga föreningar är inkluderade i en skrivelse till kommunen, en skrivelse som då väger tyngre än om endast en enskild förening eller enskilda individer skriver under. Ordförande 2016 är Kjell-Åke Hamrén.

DELLARNAS KYRKBÅTSRODDARE

Dellarnas kyrkbåtsroddarevid Norrboån ordnar utflykter varje onsdag juni-augusti. Härlig naturupplevelse. För grupper över 10 pers. kan bokning göras för andra tider. Information och bokning 070-563 38 09. Mer info.

NORRBO SPELMANSLAG
Bjuder upp till sång och musik och erbjuder konserter.
För bokning ring 0650-330 77. Läs mer…

NORRBOKÖREN
Bjuder upp till sång och musik och erbjuder konserter.
För bokning ring 0650-330 77. Läs mer…