Stigfinnargruppen

Norrbo ”stigfinnargrupp” är en arbetsgrupp inom Norrbo sockenförening
som har möten ca 6 ggr/år. Stigfinnargruppens uppgift är att iordningställa vandringsleder så att folk lätt kan nyttja dem. Gruppen anordnar även vandringar.

Medlemmar i gruppen är Inga-Lill Bylund, Inger Carlsson, Inga-Lill Eriksson, Anki Espling, Gudrun Holmberg, Marita Sandberg, Agneta Thorsell och Catherine Vennberg.

Norrboleden är en vandringsled på 13,5 km som stigfinnargruppen iordningställt. Det är en cirkelformad led där du kommer tillbaka där du startade. Leden går runt byn och vid både Södra och Norra Dellen. Karta finns att köpa på Norrbo handelsbod. Se detaljerad beskrivning samt karta under ”Norrbo leder” Obs! En ny dragning har skett vid Norrbo skola. Följ orange markering.

Kolarstigen är en gammal vandringsled från tiden då kolmilorna fyllde skogarna. Då vandrade kolmilarbetarna mellan milorna och skötte dem.
Leden ligger på den norra sidan om Dellensjöarna och är 27 km lång.
Leden är nyröjd och i gott skick. Övernattningsmöjligheter finns i stugor efter leden. Se detaljerad beskrivning under ”Norrbo leder”

Kyrkstigen går från Hålsjö i Norrbo till Norrbo kyrka och är ca 8 km lång.
Norrbo hembygdsförening har nyligen rustat upp den. Leden är ansluten till Norrboleden och går att kombinera med den. Se detaljerad beskrivning under ”Norrbo leder”.

Anmälan samt information:
Agneta Thorsell
Tel: 0650 – 330 13
agneta@norrbo.nu